Životopis Mudr. Dušan Červeň
Životopis MUDr. Dušan Červeň

Odbor všeobecné lekárstvo vyštudoval na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine, kde v roku 1981 promoval a v tom istom roku nastúpil na chirurgické oddelenie Krajského ústavu národného zdravia v Banskej Bystrici.

V roku 1983 prestúpil na oddelenie plastickej chirurgie, kde vykonával celé spektrum plastickej chirurgie ako chirurgiu ruky, onkochirurgiu, rekonštrukčnú chirurgiu, operácie vrodených vád, mikrochirurgiu, estetickú chirurgiu. Tam pôsobil do roku 1996.

V období 1996 až 2014 pracoval v Neštátnom zdravotníckom zariadení Novamed v Banskej Bystrici. Začal sa zameriavať na estetickú chirurgiu, čo ho neskôr viedlo k založeniu súkromnej kliniky estetickej chirurgie AESTHETICA.

A presne v tomto roku si povedal, že založiť vlastnú kliniku nebude zlý nápad. Tak vznikla súkromná klinika AESTHETICA.